Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów

Tel. 32 349-94-45
 e-mail: administracja@chorzow.sr.gov.pl
Wyszukaj w serwisie:
Małe czcionki Normalne czcionki Duże czcionki
Strona główna / Informacje / Pytania i odpowiedzi
2012-04-11 12:59:28

 

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi - strona Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?
W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia, należy przed terminem rozprawy telefonicznie powiadomić sekretariat Wydziału II Karnego o przyczynach niestawiennictwa. Z rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu sporządza zapisek urzędowy, który dołącza się do akt. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą, każda ze stron zobowiązana jest również do pisemnego usprawiedliwienia i dołączenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych dostępna jest w sekretariacie Wydziału. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą grzywny.
1. I Wydział Cywilny
2. I Wydział Cywilny Sekcja ds. uproszczonych
3. II Wydział Karny
3.1. Co należy uczynić, aby złożyć prywatny akt oskarżenia?
3.2. Co należy zrobić aby odwołać się od treści zapadłego wyroku?
3.3. Czy są gdzieś w serwisie publikowane informacje o sprawach?
3.4. Czy w Wydziale II Karnym są gotowe druki do pobrania?
3.5. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
3.6. W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?
3.7. W jakiej sytuacji można starać się o wyznaczenie przez Sąd obrońcy z urzędu?
4. III Wydział Rodzinny i Nieletnich
5. IV Wydział Wykonywania Orzeczeń
6. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
7. VI Wydział Ksiąg Wieczystych
8. VII Wydział Karny

Udostępniający: Kierownik Sekcji Informatycznej
Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie
Czas udostępnienia: 2012-04-11 12:59:28
Czas wytworzenia: 2012-04-11 12:59:28

Instrukcja obsługi BIP | Statystyki BIP | Kontakt z administratorem
Mapa witryny | Polityka prywatności | Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: Kierownik Sekcji Informatycznej (2012-04-11 12:59:28)
Odwiedzin na tej stronie: 332614, Rejestr zmian
Realizacja: IntraCOM.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności