Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów

Tel. 32 349-94-45
 e-mail: administracja@chorzow.sr.gov.pl
Wyszukaj w serwisie:
Małe czcionki Normalne czcionki Duże czcionki
Strona główna / Informacje / Wzory i formularze
2014-12-02 14:32:21

Wzory i formularze

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

Formularze można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Znaleziono 7 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Ogólne [7]
wniosek_zwolnienie_z_kosztow.doc [] Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych 29 KB
wniosek_o_odpis_z_uzasadnieniem.doc [29 KB] Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem 26 KB
wniosek_pelnomocnik_z_urzedu.doc [26 KB] Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu 27 KB
wniosek_o_odpis_postanowienia.doc [27 KB] Wniosek o odpis postanowienia 22 KB
wniosek_o_odpis.doc [22 KB] Wniosek o odpis wyroku/postanowienia/ugody/nakazu zapłaty 26 KB
oswiadczenie_stan_rodziny_majatek_2015.doc [26 KB] Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 66 KB
oswiadczenie_stan_rodziny_majatek_2015.pdf [66 KB] Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 49 KB
Znaleziono 14 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wydział Cywilny [14]
Informacje_ogolne_w_postepowaniu_cywilnym.pdf [49 KB] Informacje ogólne w postępowaniu cywilnym 47 KB
nabycie_spadku_testament.doc [47 KB] Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu 39 KB
nabycie_spadku_1.doc [39 KB] Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po jednej osobie 36 KB
nabycie_spadku_2.doc [36 KB] Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po dwóch osobach 41 KB
nabycie_spadku_3.doc [41 KB] Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po trzech osobach 41 KB
wniosek_dział_spadku.doc [41 KB] Wniosek o dział spadku 32 KB
wniosek_odrzucenie_spadku.doc [32 KB] Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku 29 KB
odpis_protokolu_odrzucenie_spadku.doc [29 KB] Odpis protokołu dot. odrzucenia spadku 26 KB
form_p.rtf [26 KB] Pozew "P" 176 KB
form_wd.rtf [176 KB] Pismo zawierające wnioski dowodowe "WD" 115 KB
form_op.rtf [115 KB] Odpowiedź na pozew "OP" 134 KB
form_pw.rtf [134 KB] Pozew wzajemny "PW" 156 KB
form_sp.rtf [156 KB] Sprzeciw od wyroku zaocznego/Zarzuty od nakazu zapłaty/Sprzeciw od nakazu zapłaty "SP" 140 KB
form_ds.rtf [140 KB] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników "DS" 129 KB
Znaleziono 7 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Księgi wieczyste [7]
kw_ci_odpis.rtf [129 KB] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) 73 KB
kw_wpis.rtf [73 KB] Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) 359 KB
kw_ozn.rtf [359 KB] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) 293 KB
kw_zad.rtf [293 KB] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) 166 KB
kw_pp.rtf [166 KB] Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) 144 KB
kw_wu.rtf [144 KB] Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) 165 KB
kw_zal.rtf [165 KB] Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) 426 KB
Znaleziono 11 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wydział Rodzinny i Nieletnich [11]
Informacje_ogolne_w_postepowaniu_rodzinnym.pdf [426 KB] Informacje ogólne w postępowaniu rodzinnym 40 KB
wniosek_pozbawienie_ograniczenie_wladzy_rodzicielskiej.doc [40 KB] Wniosek o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej 25 KB
wniosek_uregulowanie_kontaktow.doc [25 KB] Wniosek o uregulowanie kontaktów 29 KB
pozew_uchylenie_alimentow.doc [29 KB] Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 29 KB
wniosek_o_zezwolenie_na_dokonanie_czynnosci.doc [29 KB] Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 31 KB
pozew_o_alimenty.doc [31 KB] Pozew o alimenty 30 KB
pozew_o_podwyzszenie_alimentow.doc [30 KB] Pozew o podwyższenie alimentów 29 KB
pozew_ustalenie_ojcostwa_alimenty.doc [29 KB] Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 31 KB
pozew_zaprzeczenie_ojcostwa.doc [31 KB] Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 30 KB
pozew_rozdzielnosc_majatkowa.doc [30 KB] Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 31 KB
sprawozdanie_opiekuna.doc [31 KB] Sprawozdanie opiekuna 33 KB
Znaleziono 1 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości [1]
informator_2013.pdf [33 KB] Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 21.9 MB
Znaleziono 8 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wydział Karny [8]
Informacje_ogolne_w_postepowaniu_karnym_i_wykonawczym.pdf [21.9 MB] Informacje ogólne w postępowaniu karnym i wykonawczym 32 KB
prywatny_akt_oskarzenia.doc [32 KB] Prywatny akt oskarżenia 31 KB
informacje_SDE.doc [31 KB] Informacja dla skazanych na karę do jednego roku pozbawienia wolności 35 KB
wniosek_SDE.doc [35 KB] Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 34 KB
oswiadczenie_SDE.doc [34 KB] Oświadczenie dot. kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 29 KB
wniosek_odroczenie_wykonania_kary.doc [29 KB] Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 30 KB
wniosek_odroczenie_wykonania_kary_stan_zdrowia.doc [30 KB] Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia 28 KB
odpis_wyroku_karny.doc [28 KB] Odpis wyroku w sprawie karnej 26 KB

Udostępniający: Kierownik Sekcji Informatycznej
Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie
Czas udostępnienia: 2014-12-02 14:32:21
Czas wytworzenia: 2014-12-02 14:32:21

Instrukcja obsługi BIP | Statystyki BIP | Kontakt z administratorem
Mapa witryny | Polityka prywatności | Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: Kierownik Sekcji Informatycznej (2016-05-24 14:49:13)
Odwiedzin na tej stronie: 105404, Rejestr zmian
Realizacja: IntraCOM.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności