Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów

Tel. 32 349-94-45
 e-mail: administracja@chorzow.sr.gov.pl
Wyszukaj w serwisie:
Małe czcionki Normalne czcionki Duże czcionki
Strona główna / Informacje / Wzory i formularze
2012-05-15 01:24:27

Wzory i formularze

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

Formularze można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

UWAGA! Od dnia 03.05.2012 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dziennik Ustaw z dnia 25.04.2012 poz. 450).

Do spraw, które zostały wszczęte przed 3 maja 2012 roku obowiązują poprzednie wzory formularzy. Znajdują się one na końcu strony i są oznaczone adnotacją "wzory obowiązujące do 3 maja 2012".

Znaleziono 8 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Postępowanie cywilne [8]
form_p.rtf [] Pozew "P" 176 KB
form_wd.rtf [176 KB] Pismo zawierające wnioski dowodowe "WD" 115 KB
form_op.rtf [115 KB] Odpowiedź na pozew "OP" 134 KB
form_pw.rtf [134 KB] Pozew wzajemny "PW" 156 KB
form_sp.rtf [156 KB] Sprzeciw od wyroku zaocznego/Zarzuty od nakazu zapłaty/Sprzeciw od nakazu zapłaty "SP" 140 KB
form_ds.rtf [140 KB] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników "DS" 129 KB
nabycie_spadku_1.doc [129 KB] Nabycie spadku - po jednej osobie 32 KB
nabycie_spadku_2.doc [32 KB] Nabycie spadku - po dwóch osobach 36 KB
Znaleziono 7 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Księgi wieczyste [7]
kw_ci_odpis.rtf [36 KB] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) 73 KB
kw_wpis.rtf [73 KB] Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) 359 KB
kw_ozn.rtf [359 KB] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) 293 KB
kw_zad.rtf [293 KB] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) 166 KB
kw_pp.rtf [166 KB] Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) 144 KB
kw_wu.rtf [144 KB] Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) 165 KB
kw_zal.rtf [165 KB] Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) 426 KB
Znaleziono 6 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wydział III Rodzinny i Nieletnich [6]
wzor_pozew_rozdzielnosc_majatkowa.doc [426 KB] wzór - pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej 28 KB
wzor_pozew_zaprzeczenie_ojcostwa.doc [28 KB] wzór - pozwu o zaprzeczenie ojcostwa 27 KB
wzor_pozew_o_alimenty.doc [27 KB] wzór - pozwu o alimenty 27 KB
wzor_cofniecie_pozwu.doc [27 KB] wzór - cofnięcia pozwu 27 KB
wzor_podwyzszenie_alimentow.doc [27 KB] wzór - pozwu o podwyższenie alimentów 27 KB
wzor_pozew_ustalenie_ojcostwa_alimenty.doc [27 KB] Wzór - pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty 28 KB
Znaleziono 2 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Ogólne [2]
oswiadczenie_o_stanie_rodzinnym_2014.rtf [28 KB] Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 123 KB
oswiadczenie_o_stanie_rodzinnym_2014.pdf [123 KB] Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 195 KB
Znaleziono 6 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Postępowanie cywilne (wzory obowiązujące do 3 maja 2012) [6]
form6_ds.pdf [195 KB] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz "DS" 146 KB
form5_sp.pdf [146 KB] Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz "SP" 187 KB
form4_pw.pdf [187 KB] Pozew wzajemny - formularz "PW" 199 KB
form3_op.pdf [199 KB] Odpowiedź na pozew - formularz "OP" 184 KB
form2_wd.pdf [184 KB] Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD" 144 KB
form1_p.pdf [144 KB] Pozew - formularz "P" 198 KB
Znaleziono 8 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Księga wieczysta (wzory obowiązujące do 3 maja 2012) [8]
kw_zal.pdf [198 KB] Wniosek o założenie księgi wieczystej 206 KB
kw_wu.pdf [206 KB] Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania 107 KB
kw_wglad.pdf [107 KB] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej 106 KB
kw_pp.pdf [106 KB] Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy 105 KB
kw_zad.pdf [105 KB] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej 113 KB
kw_ozn.pdf [113 KB] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej 118 KB
kw_odpis.pdf [118 KB] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej 121 KB
kw_wpis.pdf [121 KB] Wniosek o wpis w księdze wieczystej 191 KB
Znaleziono 32 plik(ów) do pobrania.

  Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Przemoc w rodzinie [32]
zał.32.Baza_teleadresowa_OPOPP_2012.xls [191 KB] Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii i punktów, udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 88 KB
zał.31.Baza_teleadresowa_SOW_2012.xls [88 KB] Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012 roku 33 KB
zał.30.Ulotka_telefonu_Niebieska_Linia .pdf [33 KB] Ulotka telefonu Niebieska Linia 2.42 MB
zał.29.Karta_praw_osoby_dotknietej_przemocą_w_rodzinie.pdf [2.42 MB] Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie 356 KB
zał.28.Kuratorski_Informator_dla_pokrzywdzonego_w_dozorze.doc [356 KB] Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego przemocą w rodzinie 60 KB
zał.27.Wytyczne_Prokuratora_Generalnego_z_21.12.2011.pdf [60 KB] Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.56 MB
zał.26.Wniosek_o_zwolnienie_od_kosztów_egzekucyjnych.doc [2.56 MB] Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych 45 KB
zał.25.Wniosek_o_ustanowienie_pełnomocnik_ z_urzędu_w_postęp.doc [45 KB] Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym 47 KB
zał.24.Oświadczenie_o_stanie_rodzinnym_majątku_dochodach_i.doc [47 KB] Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 78 KB
zał.23.Wniosek_o_zwolnienie_od_kosztów_sądowych_w_postępowan.doc [78 KB] Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym 44 KB
zał.22.Wniosek_o_zobowiązanie_sprawcy_przemocy_do_opuszczeni.doc [44 KB] Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania 48 KB
zał.21.Pozew_o_eksmisję.doc [48 KB] Pozew o eksmisję 47 KB
zał.20.Wniosek_o_przyznanie_kompensaty.doc [47 KB] Wniosek o przyznanie kompensaty 64 KB
zał.19.Wniosek_o_udzielenie_pomocy_ze_środków_Funduszu.doc [64 KB] Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu 73 KB
zał.18.Wniosek_o_informację_o_opuszczeniu_przez_skazanego_za.doc [73 KB] Wniosek o informowaniu o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego 48 KB
zał.17.Apelacja.doc [48 KB] Apelacja 52 KB
zał.16.Wniosek_o_sporządzenie_na_piśmie_i_doręczenie_uzasadn.doc [52 KB] Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku 39 KB
zał.15.Wniosek_o_orzeczenie_obowiązku_naprawienia_szkody.doc [39 KB] Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody 44 KB
zał.14.Oświadczenie_o_zamiarze_działania_w_charakterze_oskar.doc [44 KB] Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 40 KB
zał.13.Zażalenie_na_postanowienie_o_umorzeniu_postępowania_p.doc [40 KB] Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego 53 KB
zał.12.Wniosek_o_przywrócenie_terminu.doc [53 KB] Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia 48 KB
zał.11.Wniosek_o_przyznanie_pełnomocnika_z_urzędu.doc [48 KB] Wniosek o przyznanie pokrzywdzonemu pełnomocnika z urzędu 48 KB
zał.10.Wniosek_dowodowy.doc [48 KB] Wniosek dowodowy 49 KB
zał.9.Zażalenie_na_bezczynność_organu_w_postępowaniu_przygot.doc [49 KB] Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym 46 KB
zał.8.Zażalenie_na_postanowienie_o_odmowie_wszczęcia_postępo.doc [46 KB] Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego 53 KB
zał.7.Procesowe_pouczenie_pokrzywdzonego_o_prawach_i_obowiaz.pdf [53 KB] Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach 64 KB
zał.6.Zawiadomienie_o_popełnieniu_przestępstwa_wraz_z_wniosk.doc [64 KB] Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy 47 KB
zał.5.Wzór_bezpłatnego_zaświadczenia_lekarskiego.pdf [47 KB] Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 25 KB
zał.4.Niebieska_Karta-D.pdf [25 KB] Formularz "Niebieska Karta – D" 107 KB
zał.3.Niebieska_Karta-C.pdf [107 KB] Formularz "Niebieska Karta – C" 169 KB
zał.2.Niebieska_Karta-B.pdf [169 KB] Formularz "Niebieska Karta – B" 230 KB
zał.1.Niebieskia_Karta-A.pdf [230 KB] Formularz "Niebieska Karta – A" 227 KB

Udostępniający: Kierownik Sekcji Informatycznej
Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie
Czas udostępnienia: 2012-05-15 01:24:27
Czas wytworzenia: 2012-05-15 01:24:27

Instrukcja obsługi BIP | Statystyki BIP | Kontakt z administratorem
Mapa witryny | Polityka prywatności | Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: Kierownik Sekcji Informatycznej (2014-11-14 10:22:02)
Odwiedzin na tej stronie: 74660, Rejestr zmian
Realizacja: IntraCOM.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności